Årsmøte 2022

Postet av Trøsken Idrettslag den 27. Feb 2022

Til medlemmene i Trøsken IL

Trøsken  27.2.22

Innkalling til årsmøte i Trøsken IL

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Trøsken IL.

Årsmøtet avholdes den 30. mars kl. 19.00 på Harehjellhytta.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@trosken.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Harehjellhytta.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret