Styret i o-gruppa


Leder: Anette Svartedal

Styremedlem : Thomas Hjelbak

Styremedlem : Erik Langsæter

Styremedlem : Lars Øyvind Amundsen

Styremedlem : Tina Hæren


Epost: Orientering@trosken.com


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Trøsken IL er ajour med politiattester for våre trenere og personer med tillitsverv. Vi følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Les mer på https://www.idrettsforbundet.n...

Foreldrevettregler