I Trøsken Idrettslag er vi avhengig av at medlemmene jobber dugnad på forskjellige områder for at laget skal opprettholde god drift.

Hyttestyret setter opp dugnader for hytte- og kioskvakt på Harehjellhytta. 


-Torsdagsdugnad innebærer å åpne hytta og jobbe på kjøkkenet på klubbens faste treningskveld hver uke. Det serveres boller, kaffe og saft. Hovedjobben blir å vaske og rydde hytta etter endt trening.


-Lørdag- og søndagsdugnad har vi i vintersesongen fra desember til april. Hytta og kiosken er da åpen for alle som ønsker å gå turer i skogen og på ski i Harehjellen. Dugnaden innebærer å åpne hytta, gjøre klart og drive kiosken under dagen. Det selges vafler, pølser, kaffe og andre kioskvarer. Etter stengetid skal hytta ryddes og vaskes.