I Trøsken Idrettslag er vi avhengig av at medlemmene jobber dugnad på forskjellige områder for at laget skal opprettholde god drift.

Hyttestyret setter opp dugnader for hytte- og kioskvakt på Harehjellhytta. 


-Torsdagsdugnad innebærer å åpne hytta og jobbe på kjøkkenet på klubbens faste treningskveld hver uke. Det serveres boller, kaffe og saft. Hovedjobben blir å vaske og rydde hytta etter endt trening.


-Lørdag- og søndagsdugnad har vi i vintersesongen fra desember til april. Hytta og kiosken er da åpen for alle som ønsker å gå turer i skogen og på ski i Harehjellen. Dugnaden innebærer å åpne hytta, gjøre klart og drive kiosken under dagen. Det selges vafler, pølser, kaffe og andre kioskvarer. Etter stengetid skal hytta ryddes og vaskes.


Detaljerte rutiner for de forskjellige dugnadene ligger her:

Rutiner dugnad torsdag

Rutiner dugnad lørdag og søndag