Treningsgruppene:

Rød gruppe 8.- klasse og eldre:

Fellestreninger hver tirsdag og torsdag 18.00-20.00. I tillegg vil det komme tilbud om noen helgetreninger for denne gruppen. Oppstart i mai.

Blå gruppe 5.-7. klasse:

Fellestrening hver tirsdag og torsdag 18.00- 19.30. Oppstart ved skolestart.

Grønn gruppe 1.-4. klasse:

Fellestrening hver torsdag 18.00-19.00. Oppstart etter høstferien.

Informasjon om treninger og annen aktivitet legges på nettsiden og i Facebook-gruppene.


Klubbkveld:

Torsdager er klubbkveld med samling på Harehjellhytta etter trening. Der venter boller, saft og kaffe!


- I skisesongen vil smørebua være åpen, ønsket er at foreldre kan benytte tiden til klargjøring av ski til helgens skirenn.

Treningsgruppe rød
Treningsgruppe blå
Treningsgruppe grønn