Trøsken IL har anlegg for kunstsnøproduksjon. Dette består av en vanndam, container med pumpe og kompressor, nedgravde luft- og vannledninger, fastmonterte lanser (snøkanoner) og «kjelkelanser».

Erfaringsmessig produserer vi snø i to eller tre perioder gjennom vinteren. Siden det er såpass mye arbeid med å rigge opp og ned, må vi ha stabilt med kuldegrader i 3-5 døgn for at vi skal sette i gang med produksjon. Det bør være minimum 5 kuldegrader for at det skal bli snø når man produserer.  Produksjonen går døgnkontinuerlig med 4 skift. 2 mann på hvert skift i 6 timer. 

All snøproduksjon foregår ved hjelp av dugnad. Dette krever betydelig innsats igjennom vinteren, men samtidig er dette en veldig morsom dugnad som gleder veldig mange mennesker. Dersom du kunne tenke deg å bidra på dugnad, så ikke nøl med å ta kontakt med leder i løypegruppa. Opplæring vil bli gitt og du vil bli satt opp på vakt sammen med en som har gjort det tidligere.