Harehjellhytta er klubbhuset til Trøsken Idrettslag. 

Den ligger i rolige omgivelser i skogen mellom Agnalt og Kjerringåsen ca. 20 minutters kjøretid fra Sarpsborg sentrum. Hytta brukes mye i forbindelse med klubbens aktiviteter store deler av året. Spesielt i vinterhalvåret er det mye utfart til Harehjellen. Hytta er åpen for klubbens treninger flere ukedager og i helgene er det åpent for alle som ønsker å gå turer i skogen eller legge ut på en skitur i løypenettet. I kiosken er det mulig å få kjøpt kaffe, brus, vafler, pølser m.m. Hytta brukes også til medlemsmøter og kan leies ut til private selskap og andre lag og foreninger.

Planene om å bygge eget klubbhus ble satt i gang i 1959. Det ble vurdert 3 forskjellige tomteplasseringer blant annet ved Sætretjern og åsen nord for der hytta ligger i dag. Valget falt på tomten ved Harehjellveien da den hadde best tilgjengelighet. Leieavtale ble inngått med grunneier. På medlemsmøte i 1960 ble det bestemt at byggeplanene skulle gjennomføres. Det ble inngått avtale med grunneier Kiær om kjøp av tømmer på rot. Tømmeret ble transportert til Tune sag og skåret til materialer. i 1961 ble tomten ryddet og året etter ble grunnarbeidene ferdig. Reising av bygget i laftet tømmer kunne starte. Byggingen tok flere år før hytta ble offisielt innviet lørdag 6.februar 1965, samme året laget feiret 20-års jubileum.

Navnet på hytta ble avgjort på et medlemsmøte. Det hadde kommet inn 6 forslag på hyttenavn. Harehjellen sportshytte, Harehjellhytta, Trøsken ILs sportshytte, Kjerringåsen sportsstue, Harebu og Bjørnebu. Etter avstemming var det Harehjellhytta som fikk flest stemmer, og det ble fra da navnet på klubbhuset.

Hytta var uten innlagt strøm og det ble allerede høsten 1965 diskutert muligheter for å få ført fram strøm til hytta. Det var utfordrende da det var lang avstand til nærmeste transformator som lå på Harehjellen, 800m fra hytta. Man kom fram til at den beste løsningen var å få strøm fra Stanghuset. Arbeidet med å bygge linjen ble gjennomført på dugnad av lagets medlemmer med faghjelp fra Tune E-verk. Dugnaden besto i å kjøre ut master og utdraging av kabler. Medlemmene har også bidratt i arbeidet med linjerydding og reising av master. På årsmøtet 2. desember 1967 ble det lys på Harehjellhytta for første gang.

I 1975 ble det innlagt vann på hytta og høsten 1976 ble det nedsatt en komité som skulle jobbe med utvidelse av hytta. Det ble jobbet fram et forslag om å utvide hytta med møterom, kosestue, garderober, dusj, badstue og større kjøkken totalt 108m2. Det ble hogd tømmer som ble gitt i gave fra skogeiere og skåret materialer som ble brukt i byggingen. Den 28.mars 1980 var det innvielsesfest for nybygget. 

Sommeren 1985 ble det bygget uthus som inneholdt vedksjul, arkivrom, bod, utedo og scootergarasje. Allerede sommeren 1987 ble det bygget en større garasje for løypeprepareringsmaskin i tilknytning til uthuset.

Med økning i aktivitetsnivå og antall medlemmer ble det igjen behov for større areal og fornying av hytta. I desember 2003 ble et stort prosjekt ferdigstilt og hytta hadde fått tilbygg med nytt kjøkken, ny garderobe og møterom. I tillegg var alle rom totalrenovert og hele hytta kledd utvendig med villmarkspanel.

Uthuset ble i 2008 utvidet med et trimrom som i dag benyttes av treningsgruppene i laget. 

Det er slik hytta ser ut i dag og som vi er veldig stolte av.


Adkomstvei og parkering

Det er gode parkeringsmuligheter ved hytta. Parkeringen ligger nær lysløypa som har kunstsnø om vinteren og asfaltert rulleski-trasé om sommeren.

Veien som fører til hytta fra avkjøringen ved Agnaltveien, kan være glatt og smal enkelte steder om vinteren. Veien blir brøytet og strødd de dagene det er nødvendig. Det henstilles om å vise hensyn og bruke møteplassene som er skiltet langs veien.

Velkommen til Harehjellhytta