Styret i langrennsgruppa:

Leder: Arild Bergsland, 950 75 113, epost:  langrenn@trosken.no

Kasserer: Anne Kjersti Bjercke, epost akbj@sarpsborg.com

Sekretær: Ann Helen Grande Jørgensen, epost ann.helen.grande@gmail.com

Styremedlem: Frode Tomta, 473 48 452, epost frode.tomta@outlook.com

Styremedlem: Hans Erik Lund, 913 94 812, epost hans_erik51@hotmail.com


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Trøsken IL er ajour med politiattester for våre trenere og personer med tillitsverv. Vi følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Les mer på https://www.idrettsforbundet.n...

Foreldrevettregler