Styret i langrennsgruppa:

Leder: Sturla Korsæth, 950 12 030, epost:  ski@trosken.com

Kasserer: Anne Kjersti Bjercke, epost akbj@sarpsborg.com

Sekretær: Frode Tomta, 473 48 452, epost frode.tomta@outlook.com

Styremedlem: Arild Bergsland, epost fam.bergsland@gmail.com

Styremedlem: Ann Helen Grande Jørgensen, epost ann.helen.grande@gmail.com

Styremedlem: Hans Erik Lund, 913 94 812, epost hans_erik51@hotmail.com


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Trøsken IL er ajour med politiattester for våre trenere og personer med tillitsverv. Vi følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer. Les mer på https://www.idrettsforbundet.n...

Foreldrevettregler