Skirenn anbefalt av Trøsken er uthevet!!

God Vinter

Utvalgte skirenn 2021-22 v2.pdfTrøsken IL's eget 

Årshjul 2021-22.pdf


Kong Haralds Ungdomsstafett 2022

Alle skikretsene i Norge inviteres til å delta med to lag på denne Mix stafetten for 15/16 år jenter og gutter - Se egen Nettside og FB side 

https://www.skiforbundet.no/ungdomsstafetten/