WOC 2019 - vi trenger frivillige........

Postet av Trøsken Idrettslag den 30. Mai 2019

Til: O-klubbene og o-kretsen i Østfold.

Fra: Styret i VM Orientering 2019.


Vi nærmer oss raskt den store og historiske begivenheten, det første ordinære VM i Østfold noensinne. Vårt mål om å lage det beste VM i orientering så langt har styret og organisasjonskomiteen fullt fokus på hver dag. For å greie å nå dette målet er vi helt avhengig i at vi greier å rekruttere tilstrekkelig med engasjerte, glade og løsningsorienterte frivillige.


Vi har allerede 435 godkjente frivillige som vet hvor de skal jobbe under VM 2019. Dette innebærer at klubbene i samarbeid med Svend Sondre Frøshaug og seksjonslederne har gjort en meget god jobb. Vi har beregnet at vi trenger 500 frivillige, noe som innebærer at vi fortsatt må rekruttere ca. 65 personer, hvor en del av disse trenger arrangements- og o-kompetanse. Det innebærer at vi i de funksjonene vi trenger o-kompetanse, er vi avhengig av fortsatt hjelp fra klubbene. Nå gjenstår bare innspurten til VM 2019.Der vi nå har størst behov for hjelp nå er følgende områder:


  • Publikumsløp: Sekretariat/Direktepåmelding (mangler 15)
  • Publikumsløp: Barneparkering (mangler 10)
  • Sport: Post vakter og vei vakter (mangler 20)
  • Kiosk (mangler ca. 5)

Det opereres med interne lister i noen klubber og på noen oppgaver. Dette skaper nå utfordringer på flere områder, eksempelvis ser vi nå at personer dobbelt bookes i roller det er vanskelig å kombinere.  Det er derfor viktig at samtlige frivillige ligger inne i Mobilise og er står på riktig arbeidsoppgave. Svend Sondre Frøshaug kan hjelpe til med å legge inn de som synes det er vanskelig. 


Når man ser på påmeldingene til publikumsløpene, ser man at flere godt voksne løpere fra Østfoldklubber er påmeldt. Det er ikke uvanlig at man har en policy at løpere opp til 16 år får delta i publikumsløpene, mens eldre forventes å hjelpe til med arrangementet. Dog er det sikkert rom for at eldre kan kombinere både frivilliginnsats og delta i noen løp.


Styret er av den klare oppfatning at eierklubbene bør følge normal policy:


 • Klubbene prioriterer å stille med frivillige for de som er 17 år og eldre.
 • Det er et sterkt ønske at de frivillige jobber minst 3 dager. Se retningslinjer i frivilligportalen.
 • Klubbens o-løpere som er 16 år og yngre deltar i så mange publikumsløp de har lyst til.


Styret håper at klubbene sjekker om de fortsatt har tilgjengelige ressurser de kan bidra med til funksjonær apparatet. Om dere har spørsmål om hvilke funksjoner vi fortsatt mangler mannskaper til, kan dere kontakte Svend Sondre Frøshaug (email:svend.sondre.froshaug@woc2019.no, mobil: 994 75 032).


Det blir Kick Off for alle funksjonærer onsdag 12. juni kl. 18.00 – 19.30 på Quality Hotel Sarpsborg. Invitasjon sendes ut via Mobilise.


På vegne av styret I VM Orientering 2019 AS

Per Bergerud

Director WOC 2019


Email:    per.bergerud@woc2019.no

Mobile: +47 482 42 628


cid16b07ceff2d4cff311
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.