Trøsken IL utsetter årsmøtet

Postet av Trøsken Idrettslag den 26. Feb 2020

Trøsken IL utsetter årsmøtet pga. situasjonen med koronavirus. Ny dato vil bli publisert på denne siden når situasjonen tilsier det.


*******************************************************************************************************************************


Til medlemmene i Trøsken IL                                                                                                                                                  Trøsken  26.2.20


Innkalling til årsmøte 2020 i Trøsken IL


Styret innkaller herved til årsmøte i Trøsken IL.

Årsmøtet avholdes den 18. mars kl. 19.00 på Harehjellhytta.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til post@trosken.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Harehjellhytta.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.