Årsmøtet Trøsken IL - 2021

Postet av Trøsken Idrettslag den 22. Apr 2021

Til medlemmene i Trøsken IL                                                                                                                                                  Trøsken  21.3.21


Innkalling til årsmøte 2021 i Trøsken IL


Oppdatert info : 

Møte vil foregå digitalt og info legges ut straks det er klart.

Årsberetning fås ved å sende forespørsel til post@trosken.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret innkaller herved til årsmøte i Trøsken IL.

Årsmøtet avholdes onsdag den 28. april - NB ny dato. Info om hvordan logge på årsmøtet vil komme.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til post@trosken.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Harehjellhytta.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger knyttet til Corona-situasjonen.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.