Innkalling til årsmøte 2020 i Trøsken IL

Postet av Trøsken Idrettslag den 11. Mai 2020


Til medlemmene i Trøsken IL                                                                                                                                                  Trøsken  11.5.20


Innkalling til årsmøte 2020 i Trøsken IL


Styret innkaller herved til årsmøte i Trøsken IL.

Årsmøtet avholdes onsdag den 10 juni kl. 19.00 på Harehjellhytta.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. mai til post@trosken.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Harehjellhytta.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger knyttet til Corona-situasjonen.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.